ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจ SME น่าลงทุน ในปี 2017

การมีธุรกิจส่วนตัวนั้น เป็นที่ต้องการหรืออาจเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆคน ด้วยเหตุผลที่คล้ายๆกันก็คือไม่อยากเป็นลูกจ้างที่มักจะโดนเอาเปรียบจากนายจ้างอยู่เสมอไม่ทางตรงก็ทางอ้อม แล้วก็มีคำถามคือมีธุรกิจน่าสนใจแบบใดบ้างที่เหมาะสมกับตนเองและในช่วงเวลานั้นควร ลงทุนอะไรดี ในปี 2017 ธุรกิจ SME ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้รับความนิยมมากขึ้น ที่กำลังมาแรงและเป็นธุรกิจน่าสนใจอยู่ไม่น้อยคือ ธุรกิจเกี่ยวกับการขายอาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับความงาม เครื่องดื่ม อาหารเสริม (เช่น การรับผลิตอาหารเสริม หรือแม้กระทั่งมีโรงงานผลิตอาหารเสริม ซึ่งลักษณะของธุรกิจแบบนี้ใช้เงินในการลงทุนไม่มากจนเกินไป อีกทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจยังสามารถดูแลด้วยตนเองได้อย่างทั่วถึง ใช้จำนวนพนักงานในการทำงานไม่มาก การเริ่มทำธุรกิจควรมาจากความถนัดและความชอบหรือศรัทธาของคุณก่อน แล้วจากนั้นค่อยคำนึงถึงความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ซึ่งจะแบ่งประเภทของธุรกิจ ดังนี้ ธุรกิจด้านการผลิต,ธุรกิจด้านการบริการ,และธุรกิจด้านการค้า

ถึงแม้ว่าในปี 2016 นั้นภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจยังดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรจะเป็นไม่ว่าจะมาจากเหตุผลใดๆก็ตามนั้นแต่ว่าในกลุ่มธุรกิจบางอย่างยังมีอัตราการเติบโตได้ดีอย่างมาก  ธุรกิจ SMEหรือ ธุรกิจส่วนตัว ที่คาดว่าเป็นธุรกิจน่าสนใจและมีแนวโน้มที่มี จะเติบโตได้ดีในปี 2017 คงต้องยกให้กับการลงทุนเกี่ยวกับสุขภาพความงามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุด้วยนั่นเอง การคิดว่าจะลงทุนอะไรดี มีแนวโน้มให้กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ ด้านความงามและอาหารเสริมต่างๆ ก็ยังมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน การผุดขึ้นของโรงงานผลิตอาหารเสริม ซึ่งรับผลิตอาหารเสริมต่าง ๆ จึงมีมากขึ้นตามไปด้วยและหลากหลายยี่ห้อ และเน้นเรื่องสุขภาพ เป็นที่นิยมที่จะสังเกตได้จากการมอบเป็นของขวัญเนื่องในวันพิเศษต่างๆหรือจัดเป็นของฝาก นอกจากนี้ธุรกิจด้านเครื่องดื่มก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นธุรกิจน่าสนใจนั่นเป็นเพราะว่าไม่ว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดก็ตาม จะขึ้นหรือลงทุกคนก็ยังต้องการเครื่องดื่ม น้ำและอาหารเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต จึงทำให้ธุรกิจด้านอาหารเสริม และ เครื่องดื่มยังคงมีอัตราการเติบโตสูงและยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าการคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้น และด้วยระบบการสื่อสารติดต่อซื้อขายนั้นทำได้ง่ายขึ้นผ่านกระบวนการของเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ออนไลน์ต่างๆจึงสามารถ ทำให้ธุรกิจ SME ด้านการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ รวมไปถึงธุรกิจด้านเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ก็มีแนวทางในการขยายตัวตามกันไปด้วย

ในด้านธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริม เครื่องดื่มนั้นได้รับความนิยมอย่างมากถึงมากที่สุด เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เป็นโลกของการติดต่อสื่อสารออนไลน์ อย่างเช่นบางธุรกิจมีดารานักร้องเป็นเจ้าของกิจการถือว่าเป็นการโฆษณาไปด้วยในตัวและถือว่าได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียว บ้างก็ด้วยเหตุผลของการไม่มีเวลาในการออกกำลังกายมากนักเพราะต้องทำงานจึงเลือกที่หาอาหารเสริมมาทาน หรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมาดื่มเพื่อเสริมในเรื่องสุขภาพแทนนั่นเอง ในด้านอาหารเครื่องเสริมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุก็เช่นกัน ลูกๆย่อมอยากจะให้สุขภาพร่างกายของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงเลือกหาสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับท่าน ไม่ว่าราคาแพงก็มักยอมจ่ายถ้าหากทานไปแล้ว ช่วยให้สุขภาพผู้สูงวัยที่บ้านดีขึ้น โดยที่ไม่ต้องเดินเข้าไปซื้อเองที่ร้านค้า แต่จ่ายผ่านระบบออนไลน์ เพียงแค่นั่งอยู่ที่ทำงานหรือออฟฟิศของคุณก็สามารถสั่งซื้อ และจ่ายเงินได้อย่างสะดวก เพียงแต่การเสาะหาความเชื่อมั่นและน่าไว้วางใจเท่านั้นเองที่ยังต้องกังวลเพราะกลัวการถูกหลอกขายของที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบด้านคุณภาพ เมื่อธุรกิจส่วนตัวด้านนี้ได้รับความนิยม ผู้ที่กำลังคิดว่าจะลงทุนอะไรดีจึงเลือกธุรกิจด้านอาหารเสริม

ธุรกิจน่าสนใจในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะในปี2017 อันใกล้นี้ ต้องยอมรับก่อนว่าผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งปัจจัยภายในประเทศ และต่างประเทศ ไม่ว่าจะด้านการเมือง เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วซึ่งต้องตามให้ทัน ข้อกำหนดใหม่ๆ ที่มีการร่วมตกลงกันในการค้าโลก สภาพการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น หรือผันผวนผันแปรไปได้ตลอดเวลา รวมไปถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดได้โดยไม่ได้คาดการไว้ก่อน ซึ่งก็พบว่ามีความถี่ในการเกิดสูงขึ้น ล้วนเกิดผลกระทบทำให้เอสเอ็มอีไทยต้องพยายามปรับตัว เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ การเติบโตของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี) ยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะมั่นใจได้ว่าจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากว่าทางรัฐบาลยังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นในเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังไม่ทิ้งความสำคัญของการรักษาความสมดุลของธรรมชาติภายใต้นโยบายธุรกิจสีเขียวนั่นเอง ทำให้ผู้ที่คิดอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวและยังคิดว่าจะลงทุนอะไรดีนั้น มีแนวทางในการตัดสินใจด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการลงทุน

ถ้าหากว่าทางรัฐบาลให้การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ดีแล้วนั้นทั้งศักยภาพด้านการจัดการ ร่วมกับจิตสำนึกที่ดีต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ทำลายธรรมชาติใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่การหาแต่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวแล้ว จึงสามารถการันตีได้ว่าในอนาคตไม่ว่าจะอันใกล้หรือต่อๆไป ทั้งด้านผู้ประกอบการธุรกิจ และกลุ่มผู้บริโภคย่อมได้รับประโยชน์ร่วมกัน ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจและได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ส่วนผู้ประกอบการเองก็สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงไม่ขาดทุน หรือเลิกกิจการไปเสียกลางคัน ผู้ที่คิดว่าลงทุนอะไรดี และอยากที่จะมีธุรกิจส่วนตัวต้องศึกษาแนวทางให้รอบคอบเข้าใจ และต้องมีใจรักในสิ่งที่กำลังจะตัดสินใจทำด้วย เพราะว่าการทำในสิ่งที่รักนั้นคุณจะได้ทั้งความสุขใจ และย่อมมีแนวทางในการประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน