อินโนว่า แล็บโบราโทรี่

อินโนว่า

แล็บโบราโทรี่

Innova Laboratory ผู้นำอันดับ 1 สถาบันวิจัย & โรงงานผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอาง

Innova Laboratory ผู้นำอันดับ 1 สถาบันวิจัย & โรงงานผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอาง

2010 ก่อตั้ง

อินโนว่า แล็บโบราโทรี่ เริ่มต้นเข้าสู่อุตสาหกรรมสุขภาพและความสวยความงาม เป็นผู้นำและผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมนี้

2011 เฟ้นหาวัตถุดิบที่ดีที่สุด

เริ่มเฟ้นหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วโลก เพื่อการเป็นผู้นำในด้านผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เรานำเข้าวัตถุดิบจากทั่วโลก อาทิเช่น จีน ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ แคนนาดา อเมริกา ฝรั่งเศส เป็นต้น

2012 เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รองรับกับ AEC ที่กำลังจะมาถึง

2013 ขยายตลาด

ออกสำรวจตลาดเพื่อขยายฐานการผลิตไปในต่างประเทศ เพื่อรองรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศให้ได้มากขึ้น

2010 ก่อตั้ง

อินโนว่า แล็บโบราโทรี่ เริ่มต้นเข้าสู่อุตสาหกรรมสุขภาพและความสวยความงาม เป็นผู้นำและผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมนี้

2011 เฟ้นหาวัตถุดิบที่ดีที่สุด

เริ่มเฟ้นหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วโลก เพื่อการเป็นผู้นำในด้านผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เรานำเข้าวัตถุดิบจากทั่วโลก อาทิเช่น จีน ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ แคนนาดา อเมริกา ฝรั่งเศส เป็นต้น

2012 เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รองรับกับ AEC ที่กำลังจะมาถึง

2013 ขยายตลาด

ออกสำรวจตลาดเพื่อขยายฐานการผลิตไปในต่างประเทศ เพื่อรองรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศให้ได้มากขึ้น

รับผลิตอาหารเสริม นวัตกรรมใหม่

รับผลิตอาหารเสริม

นวัตกรรมใหม่

รูปแบบผงอมใต้ลิ้น ผงชงดื่ม แคปซูล อัดเม็ด น้ำ เจล

รับผลิตอาหารเสริม

รับผลิตอาหารเสริม คอลลาเจน

รับผลิตอาหารเสริม ผู้ชาย

รับผลิตเครื่องสำอาง

รับผลิตอาหารเสริม บำรุงสายตา

รับผลิตอาหารเสริม ดีท็อกซ์

รับผลิตอาหารเสริม เวย์โปรตีน

รับผลิตอาหารเสริม ลดน้ำหนัก

รับผลิตอาหารเสริม บำรุงสมอง

รับผลิตอาหารเสริม ผู้หญิง

รับผลิตอาหารเสริม วิตามินต่างๆ

รับผลิตกาแฟเพื่อสุขภาพ

รับผลิตครีมบำรุงต่างๆ

รับผลิตอาหารเสริม

รับผลิตอาหารเสริม คอลลาเจน

รับผลิตอาหารเสริม ผู้ชาย

รับผลิตเครื่องสำอาง

รับผลิตอาหารเสริม บำรุงสายตา

รับผลิตอาหารเสริม ดีท็อกซ์

รับผลิตอาหารเสริม เวย์โปรตีน

รับผลิตอาหารเสริม ลดน้ำหนัก

รับผลิตอาหารเสริม บำรุงสมอง

รับผลิตอาหารเสริม ผู้หญิง

รับผลิตอาหารเสริม วิตามินต่างๆ

รับผลิตกาแฟเพื่อสุขภาพ

รับผลิตครีมบำรุงต่างๆ

Research Laboratory

เราเป็นผู้นำในการ รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตครีม รับผลิตเครื่องสำอาง และ พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอลลาเจน ลดน้ำหนัก เสต็มเซลล์ ในรูปแบบผงอมใต้ลิ้น แคปซูล อัดเม็ด เจล ที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยที่สุด และบริการที่เป็นเลิศ “เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด” ให้แก่พันธมิตร และกลุ่มผู้ประกอบการค้า ที่นำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ “ ความปลอดภัย และ สุขภาพที่ดี ของผู้บริโภค”

เราคิดค้น และวิจัย ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม ที่มีความ แปลกใหม่ ควบคู่กับการการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ปลอดสารปนเปื้อน “Clean Room” เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่ได้คุ้มค่า ปลอดภัย และเห็นผลจริง

เราพัฒนาศักยภาพ และความก้าวหน้าของกำลังการ ผลิตอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริการที่เหนือความคาดหมาย เราบริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จและใกล้ชิด (one step closer to customers) มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

รับรองและควบคุมคุณภาพโดย ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน บริษัทของเราถูกควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดจากองค์กรวิทยาศาสตร์ภายนอก บนพื้นฐานทักษะความรู้ จากสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลก และหน่วยงานของรัฐบาล

Research Laboratory

เราเป็นผู้นำในการ รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตครีม รับผลิตเครื่องสำอาง และ พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอลลาเจน ลดน้ำหนัก เสต็มเซลล์ ในรูปแบบผงอมใต้ลิ้น แคปซูล อัดเม็ด เจล ที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยที่สุด และบริการที่เป็นเลิศ “เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด” ให้แก่พันธมิตร และกลุ่มผู้ประกอบการค้า ที่นำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ “ ความปลอดภัย และ สุขภาพที่ดี ของผู้บริโภค”

เราคิดค้น และวิจัย ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม ที่มีความ แปลกใหม่ ควบคู่กับการการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ปลอดสารปนเปื้อน “Clean Room” เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่ได้คุ้มค่า ปลอดภัย และเห็นผลจริง

เราพัฒนาศักยภาพ และความก้าวหน้าของกำลังการ ผลิตอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริการที่เหนือความคาดหมาย เราบริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จและใกล้ชิด (one step closer to customers) มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

รับรองและควบคุมคุณภาพโดย ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน บริษัทของเราถูกควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดจากองค์กรวิทยาศาสตร์ภายนอก บนพื้นฐานทักษะความรู้ จากสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลก และหน่วยงานของรัฐบาล

มาตรฐานการผลิตอาหารเสริม โรงงานรับผลิตอาหารเสริม อินโนว่า แล็บโบราโทรี่

1. คุณภาพอากาศ, อุณหภูมิ และความชื้นภายใน Clean Room จะได้รับการ ควบคุมตามข้อกำหนดขั้นสูง

2. การกำจัดและป้องกันอนุภาคเล็ก ต่างๆ โดยในห้อง Clean Room จะมีอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.5 micron ได้ไม่เกิน 10,000 อนุภาคเท่านั้น

3. กระบวนการในการกรองอากาศเพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อราออกไปทั้งหมด

ความเชี่ยวชาญในการกำหนดโครงสร้างให้สอดคล้องตามมาตรฐานใหม่ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเมกก้าสกินแคร์ไบ โอเทคได้ตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยหยางหมิงและมหาวิทยาลัยเช็งกงของ ไต้หวัน ในการสร้างสายการผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด สำหรับบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบจะเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะออกมาเป็น สินค้าสำเร็จรูป

ด้วยขั้นตอนที่ซับซ้อนนี้เอง จะเห็นได้ว่าเราใส่ใจในความต้องการของท่าน ดังนั้นเราจะมุ่งมั่นที่จะจัดหาระบบที่ ดีที่สุดสำหรับสินค้าของท่าน

มาตรฐานการผลิตอาหารเสริม โรงงานรับผลิตอาหารเสริม อินโนว่า แล็บโบราโทรี่

1. คุณภาพอากาศ, อุณหภูมิ และความชื้นภายใน Clean Room จะได้รับการ ควบคุมตามข้อกำหนดขั้นสูง

2. การกำจัดและป้องกันอนุภาคเล็ก ต่างๆ โดยในห้อง Clean Room จะมีอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.5 micron ได้ไม่เกิน 10,000 อนุภาคเท่านั้น

3. กระบวนการในการกรองอากาศเพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อราออกไปทั้งหมด

ความเชี่ยวชาญในการกำหนดโครงสร้างให้สอดคล้องตามมาตรฐานใหม่ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเมกก้าสกินแคร์ไบ โอเทคได้ตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยหยางหมิงและมหาวิทยาลัยเช็งกงของ ไต้หวัน ในการสร้างสายการผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด สำหรับบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบจะเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะออกมาเป็น สินค้าสำเร็จรูป

ด้วยขั้นตอนที่ซับซ้อนนี้เอง จะเห็นได้ว่าเราใส่ใจในความต้องการของท่าน ดังนั้นเราจะมุ่งมั่นที่จะจัดหาระบบที่ ดีที่สุดสำหรับสินค้าของท่าน

One Stop Service

บริการครบวงจร

 • ให้คำปรึกษาสูตรผลิตภัณฑ์
 • วางแผนการผลิต
 • วางแผนด้านการลงทุน แหล่งทุน
 • จดแจ้งขึ้นทะเบียน อย.
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ออกแบบเว็บไซต์
 • วางแผนด้านการตลาดออนไลน์
 • โปรแกรมโฆษณาออนไลน์

One Stop Service

บริการครบวงจร

 • ให้คำปรึกษาสูตรผลิตภัณฑ์
 • วางแผนการผลิต
 • วางแผนด้านการลงทุน แหล่งทุน
 • จดแจ้งขึ้นทะเบียน อย.
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ออกแบบเว็บไซต์
 • วางแผนด้านการตลาดออนไลน์
 • โปรแกรมโฆษณาออนไลน์