การผลิตอาหารเสริม ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

การ ผลิตอาหารเสริม จะให้ดีและมีคุณภาพนั้น นอกจากจะต้องใส่ใจในความสะอาดและกรรมวิธีการผลิตของ โรงงานผลิตอาหารเสริม ของคุณให้เรียบร้อยแล้ว คุณยังจะต้องทำให้งานรับผลิตอาหารเสริม ของคุณผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ด้วย

ความหมายของมาตรฐาน   องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน International Organization for Standardization-ISO ได้ให้คำนิยาม คือ  เอกสารที่จัดทำขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน และได้รับความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งเอกสารดังกล่าวนี้ได้วางกฎระเบียบแนวทางการปฏิบัติหรือลักษณะเฉพาะกิจกรรม หรือผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ใช้กันทั่วไปจนเป็นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึงความสำเร็จสูงสุดตามข้อกำหนดที่วางไว้

มาตรฐานระบบการบริหารงานต่างๆ

 1. มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 (Quality Management System : QMS) เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการบริหารงาน ในองค์กรที่นิยมนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและในการบริการ มาตฐานดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าเกิดความเชื่อใจและมั่นใจในองค์กรมากขึ้น
 • มาตรฐานในองค์กรมีทั้งหมด 4 ฉบับ ได้แก่
 • ISO 9000 :ระบบการบริหารงานคุณภาพ คือ หลักการพื้นฐานและคำศัพท์
 • ISO 9001 :ระบบการบริหารงานคุณภาพ คือ ข้อกำหนด
 • ISO 9004 :ระบบการบริหารงานคุณภาพ คือ แนวทางการปรับปรุงสมรรถนะในการทำงานและบริหาร
 • ISO 1901 คือ แนวทางในการตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ หรือระบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • มาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (Environment Management System : EMS) เป็น มาตรฐานที่มีความสำคัญมากในองค์กร เพราะได้กำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนในการรักษาสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน หรือองค์กร ที่ครอบคลุมรวมไปถึง การจัดระบบ การปฏิบัติงาน โครงสร้างองค์กร  การกำหนดความรับผิดชอบ ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการและการใช้ทรัพยากรที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสร้างจิตสำนึกที่ดีร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมให้ดีในหน่วยงานหรือในองค์กร
 • มาตรฐานระบบของการจัดการอาชีวอนามัยและระบบความปลอดภัย มอก. 18001 คือ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อทุกคนเป็นอย่างมาก และยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหน่วยงานหรือองค์กร
 • มาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 มาตรฐานนี้จะถูกทดสอบโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับมีอุปกรณ์ในการทดสอบที่ดี เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 2543 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล

โรงงานผลิตอาหารเสริม ที่มาตรฐานทั้งทางด้านความปลอดภัย การจัดการ และการบริหารต่างๆ ย่อมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจของคุณ และสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจได้อีกด้วย

ถ้าต้องการมีผลิตภัณฑ์/แบรนด์เป็นของตัวเอง ต้องทำยังไงบ้าง

ลูกค้าควรเตรียมตัวลองศึกษารายละเอียดเบื้องต้นก่อนว่าอยากมีผลิตภัณฑ์อะไร เช่น

 1. ประเภทสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, วิตามิน, ยา, สมุนไพร, ครีม, เครื่องสำอาง เป็นต้น
 2. สูตร สรรพคุณ คุณประโยชน์ หน้าที่ของผลิตภัณฑ์
 3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นเม็ดฟู่ ผงฟู่ เจลลี่ อัดเม็ด แคปซูล ผงชงดื่ม หรือ ครีม
 4. ตัวอย่างสินค้าใกล้เคียงที่ต้องการ
 5. รูป แบบบรรจุภัณฑ์ เม็ดใส่กระปุกพลาสติกใสสีชา สีขาวขุ่น มีซองกันชื้น ฝาเกลียว หรือฝาฉีก ฝากด ฉลาก กล่อง การออกเบบและพิมพ์จะทำมาให้ หรือให้โรงงานจัดหา การซีลจะใช้ ฟิล์มหด กาว หรือสติกเกอร์ เม็ด/แคปซูล ใน บริสเตอร์ฟรอย์ด ขนาด 5,10,15 ในซองอลูมิเนียมเพื่อกันความชื้น และการบรรจุกล่อง การ ซีลกล่อง ด้วยฟิล์มหด สติกเกอร์ หรือกาว โดยใช้กับกล่องฉีก เป็นต้น

มีค่าใช้ดำเนินการในการใช้บริการ OEM/ODM ประมาณเท่าไร

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นโดยประมาณ ดังนี้

วิจัยและพัฒนาสูตร ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท/สูตร
จดทะเบียน อย. ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท/สูตร
การผลิต ราคาเริ่มต้น ดูจากจำนวนการสั่งผลิตขั้นต่ำ Q3
บรรจุตัวยา/Repack ราคาเริ่มต้น 5-10 บาท/ชุด

จำนวนการสั่งผลิตขั้นต่ำ แต่ละชนิด

ด้วย นโยบายของเราที่ต้องการสนับสนุนผู้ ประกอบการขนาดเล็กหรือผู้เริ่มต้นธุรกิจ เราจึงบริการรับสั่งผลิตขั้นต่ำกว่าโรงงานอื่นๆ ทั้งในด้านราคาและจำนวน ซึ่งเรารับผลิตแต่ละชนิด ดังนี้

เม็ด (Tablet) MOQ: 30,000 เม็ด
แคปซูล (Capsule) MOQ: 30,000 เม็ด
ครีม (Cream) MOQ: 35,000 บาท
ผงชงดื่ม (Powder) MOQ: 30,000 ซอง

สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทรปรึกษาแผนธุรกิจ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกเลย >>>

บริษัท อินโนว่า แล็บโบราโทรี่ จำกัด

รับผลิตอาหารเสริม สร้างแบรนด์ของตนเอง เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยงบประมาณต่ำ วิจัย และพัฒนาสูตร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ ผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า บริการครบกระบวนการ ตั้งแต่ การวางแผนสินค้า , ดีไซน์ ,พัฒนา , การผลิต , การจัดการ รวมถึงการร่วมวางแผนทางการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ…เพราะเราคือ หุ้นส่วนที่ดี..ที่สุด ของคุณ

8 ขั้นตอนการ รับผลิตอาหารเสริม และ การบริการ OEM

 1. Concept Product – ลูกค้าเตรียมข้อมูลความต้องการที่จะผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ว่าต้องการสั่งผลิตภัณฑ์แนวไหน ราคาเท่าไหร่ ให้ผลลัพธ์แบบใด หรือขอคำปรึกษากับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์
 2. Product formulation – ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำการคิดค้นสูตร จัดเตรียมและเลือกใช้ส่วนผสมที่ใช้แล้วได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของ ลูกค้าโดยคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงที่สุดในกรอบของราคาที่เหมาะสมและกลุ่ม เป้าหมายทางการตลาดที่ลูกค้ากำหนด
 3. Example prep – ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าตัวอย่างทดลองใช้ ทางฝ่ายวิจัยและพัฒนา จะทำการเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์และจัดส่งให้แก่ลูกค้า หลังจากสรุปส่วนผสมของผลิตภัณ์และรูปแบบได้แล้ว ทางบริษัทจะทำการประเมินราคา
 4. จดแจ้งอ.ย. และเครื่องหมายการค้า – หลังจากสรุปส่วนผสมและชื่อของผลิตภัณ์ได้แล้ว ทางลูกค้าทำการวางเงินมัดจำ จำนวน 50% และเซ็นสัญญาว่าจ้างผลิต ทางบริษัทก็จะดำเนินการขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ รวดเร็วที่สุด เพื่อให้ได้รับการอณุมัติภายใน 60-120 วันทำการ รวมถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ถ้าลูกค้าต้องการ)
 5. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ – ทางฝ่ายงานออกแบบจะออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และนำเสนอตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์ในรูปแบบภาพ 3D ให้แก่ลูกค้า
 6. ผลิตสินค้า – ผลิตสินค้าด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอย่างเข้มงวดโดยใช้ใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of Analysis : COA) ในทุกล๊อต และใช้ระบบในการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบเข้าก่อน-ออกก่อน (First In-First Out : FIFO) เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
 7. บรรจุหีบห่อ – เมื่อสินค้าผ่านการผลิตเสร็จเรียบร้อย ทางโรงงานจะทำการบรรจุหีบห่อ ห่อฟิล์ม และบรรจุลงกล่องก่อนจัดส่งไปยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ
 8. ตรวจสอบ ส่งมอบ และชำระเงินค่าสินค้าที่เหลือ – เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบสภาพสินค้าว่าตรงตามข้อกำหนดหรือมีสิ่งใดผิดพลาดจาก กระบวนการผลิตหรือไม่ ลูกค้าจึงชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50%
สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทรปรึกษาแผนธุรกิจ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกเลย >>>