เครื่องดื่มที่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเดินไปซอกซอยไหนก็ต้องมีให้เลือกดื่ม นั่นก็คือ กาแฟ เพราะวัฒนธรรมการดื่มกาแฟในประเทศไทยขยายตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้ร้านเครื่องดื่มต้องปรับตัวตามกระแสของผู้บริโภคที่เน้นเครื่องดื่มกลิ่นหอม พร้อมกับนั่งดื่มในบรรยากาศสบาย ๆ และถ่ายรูปลงโซเชียลบอกพิกัดร้านที่ชื่นชอบได้ ดังนั้น บริษัทที่รับผลิตกาแฟ จึงมีเพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค

แม้บริษัทที่รับผลิตกาแฟ จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นที่สำคัญนอกเหนือจากการผลิตให้ครบตามการสั่งซื้อและทันเวลาที่กำหนด นั่นคือการปรับปรุงการตลาดเพื่อให้เอาชนะคู่แข่งรายอื่น ๆ ได้ โดยบริการที่ผู้จัดจำหน่ายกาแฟกำลังมองหาเพื่อมาใช้สำหรับทำการตลาดมีหลายข้อที่สำคัญด้วยกัน ดังนี้

 • วางแผนด้านการลงทุนที่ชัดเจนและหวังผลประกอบการได้ตรงตามเป้าหมาย
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าและดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • ดูแลเว็บไซต์ที่เปรียบเสมือนหน้าร้านเพื่อรองรับการสั่งซื้อทางออนไลน์ รวมทั้งปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้ทันสมัยและน่าสนใจอยู่เสมอ
 • วางแผนการตลาดออนไลน์ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การวางแผนการตลาดที่ดีและมีประสิทธิภาพจะทำให้การจัดจำหน่ายได้รับผลตอบแทนที่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งแหล่งรับผลิตกาแฟ จะต้องคำนึงถึงการดูแลและให้บริการเกี่ยวกับการตลาดแก่ผู้จัดจำหน่ายด้วยเช่นกัน

เมื่อตามหาแหล่งรับผลิตกาแฟ ที่สามารถดูแลเรื่องการตลาดที่ดีแล้ว ก็ไม่ควรลืมพิจารณาเรื่องวัตถุดิบและกระบวนการผลิตด้วยเช่นกัน โดยต้องพิจารณาผู้รับผลิตกาแฟ ที่สามารถเลือกและคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่ดีที่สุดซึ่งจะต้องมีการรับรองคุณภาพที่น่าเชื่อถือจากองค์กรระดับโลก นอกจากนั้นต้องคำนึงถึงกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานอีกด้วย

การตามหาแหล่งรับผลิตกาแฟ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวมาด้านบนไม่ใช่เรื่องยาก เพราะบริษัท อินโนว่า แล็บโบราโทรี่ จำกัด เป็นผู้รับผลิตทั้งอาหารเสริม เครื่องสำอาง กาแฟ ที่ครบวงจร โดยเฉพาะการรับผลิตและให้บริการ OEM / ODM ทั้ง 8 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่

 • Concept Product
 • Product Formulation
 • Example Prep
 • จดแจ้ง อย. และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ผลิตสินค้า
 • บรรจุหีบห่อ
 • ตรวจสอบ ส่งมอบ สินค้าและชำระเงินส่วนที่เหลือ

ซึ่งทั้ง 8 ขั้นตอนของการผลิตที่กล่าวมานี้เป็นขั้นตอนที่ทำให้การรับผลิตกาแฟ เป็นไปตามที่ผู้จัดจำหน่ายต้องการและได้มาตรฐาน ยิ่งกว่านั้น อินโนว่า แล็บโบราโทรี่ ยังสามารถจัดหาสูตรการผลิตที่ดีจากการคัดสรรวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้จัดจำหน่ายได้ และเมื่อมีสินค้าที่ดีและน่าสนใจแล้วก็ยังมีการช่วยดูแลด้านการตลาด เพื่อให้สินค้าโดดเด่นและดึงดูดลูกค้าโดยที่ผู้จัดจำหน่ายไม่ต้องเสียเวลาในขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ดังนั้น ผู้จัดจำหน่ายที่สนใจแหล่งรับผลิตกาแฟ ที่ช่วยดูแลให้ครบจบทุกขั้นตอนคงต้องเลือกใช้บริการกับอินโนว่า แล็บโบราโทรี่